La Conferència General de la UNESCO adopta la Recomanació sobre la Ciència Oberta

La Recomanació de la UNESCO sobre la Open Science ha sigut adoptada de manera unànime per tots els seus Estats membre a la 41ª Conferència General

El camí cap a l’adopció de la Recomanació sobre Ciència Oberta va començar amb la resolució de la 40ª Conferència General de la UNESCO en 2019, en què tots els Estats membre acordaren desenvolupar un instrument estàndard internacional en relació amb aquest nou model de ciència.

Aquest instrument és la Recomanació de la UNESCO sobre Ciència Oberta que ara ha estat adoptat unànimement per tots els Estats membre de l’organisme internacional, i l’objectiu del qual és proporcionar un marc internacional per a les polítiques i pràctiques de Ciència Oberta que reconeguin les diferències entre disciplines i regions, els enfocaments transformadors en matèria de gènere i els desafiaments específics als quals s’enfronta la comunitat científica i la societat en general.

La Recomanació sobre Ciència Oberta de la UNESCO conté una definició comú de la Open Science, així com els valors, principis i normes compartides per la Ciència Oberta a nivell internacional. El document adoptat també inclou tot un seguit de mesures que propicien una implantació justa i equitativa de la Ciència Oberta per a totes les persones en tots els nivells.

Pots llegir l’esborrany de la Recomanació sobre Ciència Oberta adoptat per la UNESCO aquí.