El projecte de recerca

El projecte de recerca Open Science Spain


L’objectiu general del nostre projecte, Open Science Spain, és:

  • Avaluar la situació actual de la investigació espanyola respecte del model de la ciència oberta
  • Destacar exemples de bones pràctiques en l’aplicació de la ciència oberta
  • Proposar recomanacions que afavoreixin la implantació, desenvolupament i consolidació del model de ciència oberta a Espanya.

Recerca d’Open Science Spain

Per dur a terme l‘objectiu principal del projecte Open Science Spain, es realitzarà una investigació dividida en tres fases:

  1. Es realitzarà una enquesta general sobre les implicacions de la ciència oberta en relació amb l’activitat investigadora (oportunitats, amenaces, etc.) enfocat cap a cinc col·lectius (investigadors, agències d’avaluació, vicerectors, editors i professionals de les biblioteques) que serà seguida pel debat dels resultats en grups de discussió separats.
  2. En segon lloc, se seleccionaran casos de bones pràctiques en els diversos àmbits de la ciència oberta (accés obert, dades de recerca, open peer review, ciència ciutadana i nous models d’avaluació) i es documentaran de manera detallada mitjançant entrevistes en profunditat.
  3. Finalment, amb tota aquesta informació es prepararan unes recomanacions en aquests cinc àmbits (accés obert, dades de recerca, preservació, competències i nous models d’avaluació) als quals s’afegeix un altre referit a la legislació.

El portal

El portal opensciencespain.org es defineix com un canal de divulgació dels avenços del grup de recerca Open Science Spain respecte de la situació de la ciència oberta a Espanya. També busca concentrar la informació existent sobre aquesta qüestió en l’àmbit hispànic.

Continguts del portal Open Science Spain

  • Publicacions: inclou els informes i publicacions elaborades pels membres del grup de recerca.
  • Blog: informacions i comentaris sobre aspectes relacionats amb la ciència oberta a Espanya (congressos, legislació, bibliografia, etc.).
  • Dulcinea: base de dades sobre drets d’autor i condicions d’auto-arxiu de les revistes científiques espanyoles.
  • BuscaRepositorios: base de dades dels dipòsits institucionals espanyols.