Portal

Portal Open Science Spain


El portal opensciencespain.org es defineix com un canal de divulgació dels avenços del grup de recerca Open Science Spain respecte de la situació de la ciència oberta a Espanya. També busca concentrar la informació existent sobre aquesta qüestió en l’àmbit hispànic.

Continguts del portal Open Science Spain

  • Documents: inclou els informes i publicacions elaborades pels membres del grup de recerca.
  • Blog: informacions i comentaris sobre aspectes relacionats amb la ciència oberta a Espanya (congressos, legislació, bibliografia, etc.).
  • Dulcinea: base de dades sobre drets d’autor i condicions d’auto-arxiu de les revistes científiques espanyoles.
  • BuscaRepositorios: base de dades dels dipòsits institucionals espanyols.