Seminari Dades obertes de recerca en Humanitats

Pel proper 20 de juny hem organitzat un seminari de Dades obertes de recerca en Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya.

Abordarem aquest tema des de tres punts de vista: el dels mateixos investigadors en humanitats, que ens aportaran en primera persona la seva experiència en la creació, l’anàlisi i la gestió de les dades; el dels professionals de la informació, que desenvolupen i mantenen serveis per donar suport als investigadors i assegurar la preservació i compartició d’aquestes dades; i la visió externa d’aquells que estudien la producció científica, la gestió de les dades i la seva obertura. Tot això amb l’objectiu de començar a traçar, entre tots, el present i futur de les dades de recerca en humanitats. 

El programa de la jornada és:

9.15 h  Inauguració 

9.30 h Conferència obertura 
Presenta: Anna Villarroya, Directora del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) Universitat de Barcelona.

Ponent: Holly Wright (UK). Panoràmica general de les dades de recerca en Humanitats: tipologia, metadades, repositoris i xarxes de col·laboració 
 

10.30 h Les dades de recerca en Humanitats tenen característiques pròpies? 

Modera: Lluís Anglada, CSUC, assessor en Ciència Oberta 

Xavier Rubio Campillo, UB, director grup DIDPATRI (Didàctica & Patrimoni) / Institut de Recerca en Arqueologia   

Diana Roig, UOC, professora Titular ICREA i titular de ERC StG a l’IN3-UOC

Mireia Alcalà, CSUC, coordinadora del Repositori de dades de Recerca CORA 

Mikel Iruskieta, UPV/EHU / CLARIN 

 
12 h Pausa  – cafè
 
12.30 h  Estudis sobre dades obertes de recerca 

Modera: Candela Ollé, professora dels ECIC UOC 

Sabina Batlle, doctoranda en dades de recerca en arqueologia, Univ. de Barcelona  

Yolanda Martín González, projecte “Alfabetització en dades en el context universitari”, Univ. Salamanca  

Daniela de Filippo, CSIC (institut de Filosofia) i Instituto INAECU (UAM-UC3M)  

Rafa Aleixandre, CSIC-UPV 
 
13.45 h Finalització

Podeu inscriure’s a: https://symposium.uoc.edu/116630/detail/seminari-dades-obertes-de-recerca-en-humanitats.html