La mirada (hàbits i percepcions) dels investigadors de les institucions espanyoles en relació a la ciència oberta

L’anterior projecte de recerca va apropar-se als 5 agents que vam considerar claus per entendre l’estat de la ciència oberta a les unviersitats espanyoles. Anteriors posts han presentat resultats i avui us parlem, breument, de l’article que posa el focus en els recercaires.

L’estudi es va dur a terme entre investigadors que havien public atarticles durant els anys 2020-2021, segons dades obtingudes de WoS. Es va enviar un qüestionari (escala Likert) per correu electrònic a un total de 8.188 investigadors i va obtenir un total de 666 respostes, de les quals 554 eren completes, la resta eren formularis amb algunes preguntes sense resposta.

 

Els objectius d’aquest treball eren (1) descobrir les percepcions dels investigadors sobre l’obertura accés, dades obertes, procés de publicació i revisió oberta per iguals sobre el panorama editorial acadèmic espanyol i (2): què ens aporta això en les pràctiques de recerca relacionades amb la ciència oberta? L’article consta d’una introducció, l’apartat metodològic, resultats i discussió, discussió i conclusions, referències bibliogràfiques i annexos.

Us animem a llegir l’article sencer a: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288313

Com citar-ho: Ollé C, López-Borrull A, Melero R, Boté-Vericad J-J, Rodríguez-Gairín J-M, Abadal E (2023) Habits and perceptions regarding open science by researchers from Spanish institutions. PLoS ONE 18(7): e0288313. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288313

Dades disponibles a: All relevant data for this study are available in the CSUC Dataverse repository (https://doi.org/10.34810/data690).