Ciència i perspectiva de gènere

El Centre de Recerca Informació Comunicació i Cultura (CRICC) va organitzar, el passat 19 d’abril, un taller amb tots els IPs dels projectes finançats que té la Facultat Informació Mitjans Audiovisuals (FIMA) per tal de conèixer com treballen l’àmbit de la perspectiva de gènere.

  • Mari Vállez va presentar “Parámetros y estrategias para incrementar la relevancia de los medios y la comunicación digital en la sociedad: curación, visualización y visibilidad”.
  • Sergio Villanueva i  Hibai López van parlar de “Media4Teach: la educación mediática y la dieta informativa como indicadores de la capacidad de análisis crítico de contenido informativo en futuros maestros”
  • Lluís Bonet el projecte europeu: “CHARTE: Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles”

Els investigadors/es principals van explicar els respectius projectes i quin pes i posició hi té la perspectiva de gènere.

Per tancar la sessió, Candela Ollé va posar el focus en com es treballa la perspectiva de gènere a “Ciencia abierta en España: la transición hacia un nuevo modelo de investigación”. Ollé va explicar com el projecte treballa la perspectiva de gènere amb un eix transversal, liderat per la Dra. Anna Villarroya, membre del projecte i experta en gènere. L’equip de treball de l’eix transversal en perspectiva de gènere, forma part a la vegada d’un altre dels eixos del projecte, de manera que garantim la mirada i la bona planificació des del disseny de la metodologia fins a la redacció i divulgació dels resultats.