Nou article sobre les percepcions dels editors de publicacions acadèmiques

L’article examina i analitza la percepció i les pràctiques editorials a Espanya, sobre l’accés obert, els preprints, les dades subjacents a les publicacions i l’open-peer review a partir de les opinions i percepcions d’editors de revistes científiques indexades al directori Dulcinea. Per això s’ha emprat una metodologia mixta mitjançant entrevistes en línia i un qüestionari en línia. L’enquesta en línia es va enviar a editors de revistes indexades al directori Dulcinea, que en el moment de l’estudi era de 1.866. Es van obtenir un total de 420 respostes (22,4%).

Els resultats van indicar que el 92% de les revistes eren d’open acces, un 2% de les revistes utilitzen open peer review (OPR) i només el 15% de les revistes van indicar que tenen instruccions per utilitzar pre-prints. Segons els resultats, hi ha una tendència favorable a l’open access, les barreres a l’OPR superen els avantatges i les preprints. No està generalitzada i hi ha certes reticències a permetre el dipòsit previ de preprints.

Podeu llegir-lo a: Melero, R., Boté-Vericad, J.-J. and López-Borrull, A. (2023), Perceptions regarding open science appraised by editors of scholarly publications published in Spain. Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1511