Publicació d’una monografia sobre recursos educatius oberts

Dos dels investigadors del grup de recerca Open Science Spain, i també professorat de la Universitat de Barcelona (Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals),  Gema Santos i Ernest Abadal, han publicat el llibre Recursos educativos abiertos. Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior. La monografia està disponible en versió digital, amb llicència oberta i de lliure accés.

Aquesta obra posa el focus en els recursos educatius oberts (també denominats REA) descrivint-ne les principals característiques, la seva evolució i la seva integració a la docència universitària. Des d’una aproximació teòrica i pràctica, també s’analitza la funció que exerceixen els REA dins l’ecosistema d’educació oberta i de ciència oberta; aportant una visió global en profunditat sobre una temàtica de gran actualitat acadèmica sobre la qual no es disposa de gaires monografies escrites en castellà. 

El llibre s’estructura en tretze capítols, agrupats en tres parts («Context i antecedents», «El cicle dels REA» i «Els REA a l’educació») i s’adreça a tot el col·lectiu docent que vol aprofundir en aquesta qüestió; també a investigadors en educació, a desenvolupadors de recursos educatius i professionals de biblioteques universitàries.  Es tracta d’una obra concebuda per ajudar a gestionar aquesta incerta etapa de transformació dels models educatius en què estem immersos, a obrir les pràctiques pedagògiques del professorat universitari, a garantir una educació de qualitat i inclusiva per contribuir, així, a millorar la docència universitària i a reforçar la capacitat de resposta docent davant dels canvis actuals i els futurs.

Coberta Recursos educativos abiertos

Santos-Hermosa, Gema;  Abadal, Ernest (2022). Recursos educativos abiertos. Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior. Barcelona: Octaedro – IDP/ICE. https://doi.org/10.36006/15217