Les universitats espanyoles i la ciència oberta: un estudi sobre barreres i elements afavoridors

Compartim al portal del grup i projecte un altre dels articles publicats recentment. El text està extret del resum de l’article, publicat a la revista BiD.

L’objectiu central de l’article és conèixer els factors facilitadors i les barreres que condicionen la implementació de la ciència oberta a les universitats, amb una atenció especial a l’accés obert, les dades de recerca i l’avaluació de la ciència.

Per aconseguir-ho s’han analitzat les respostes dels vicerectors de recerca de les setanta-sis universitats espanyoles integrades a la CRUE en una enquesta feta entre el setembre i el novembre del 2021. El qüestionari, en línia, el componien cinquanta-tres ítems integrats a tretze preguntes. La CRUE va enviar el qüestionari.

Els resultats mostren que, tot i que la ciència oberta és a l’agenda política, les universitats espanyoles encara no han fet una aposta ferma per ella. Així, encara que es disposa de polítiques i infraestructures que possibiliten l’accés obert i s’estan desenvolupant repositoris per compartir dades, el compromís de les universitats no es tradueix ni en objectius específics, ni criteris per monitoritzar-los ni incentius per aconseguir-los. Pel que fa a l’avaluació, els criteris preferits (valoració qualitativa del contingut dels articles, ús de citacions i impacte social) estan centrats en el valor de l’article, però els criteris que reflecteixen l’esforç en la difusió d’un treball, l’obertura o la reutilització dels continguts, més coincidents amb la manera de fer recerca preconitzada per la ciència oberta, estan menys acceptats. Això reflecteix que la ciència oberta encara s’entén com un procés vinculat al producte investigador, però no com el model universal de referència per al funcionament del seu ecosistema global. La implementació de la ciència oberta requereix incrementar els recursos que s’hi orienten, així com definir amb claredat com dur-la a terme. Cal esperar que les directrius europees i els recents canvis legislatius esdevinguts al nostre país siguin un impuls decisiu.

L’article està disponible en català, castellà i anglès:

https://bid.ub.edu/49/abad.htm

https://bid.ub.edu/es/49/abad.htm

https://bid.ub.edu/en/49/abad.htm

Com citar-lo?

Abad García, María Francisca; González Teruel, Aurora; Abadal, Ernest; Ollé i Castellà, Candela (2022). “Les universitats espanyoles i la ciència oberta : un estudi sobre barreres i elements afavoridors”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 49 (desembre). <https://bid.ub.edu/49/abad.htm>. DOI: 10.1344/BiD2022.49.17