Recomanacions a l’administració pública per facilitar la implantació del model de ciència oberta a Espanya

Fa mesos que els mitjans de comunicació s’estan referint a la ciència i a la investigació mostrant aspectes  polèmics (Se nos pudre la ciencia; Un científico que publica un estudio cada dos días muestra el lado más oscuro de la ciencia). Es fa referència a un model quantitatiu de creació de ciència, que persegueix la publicació per la publicació, deixant de costat la preocupació per la seva qualitat i les aportacions reals de coneixement. 

La ciència oberta, doncs, és el nou model del funcionament de la investigació científica que respon a aquesta nova orientació i persegueix, entre altres coses, la difusió i compartició  dels documents i de les dades entre científics i també a la societat, i establir un nou sistema d’incentivació de la recerca ben allunyat del model quantitatiu.

Cal tenir present, a més, que durant el 2022 i principis del 2023, el foment de la ciència oberta ha experimentat un destacat impuls des del punt de vista legal, gràcies a la reforma de la llei de la ciència i la innovació (2022) i, posteriorment, amb l’entrada en vigor de la llei orgànica del sistema universitari (abril 2023). Suposen un pas molt important per posar en sintonia la investigació espanyola amb el model de ciència oberta, que havia estat impulsat de manera destacada per la Comissió Europea.

El projecte de ciència oberta, coordinat pel Dr. Ernest Abadal, acaba de publicar les Recomanacions a l’administració pública per facilitar la implantació del model de ciència oberta a Espanya, disponibles en castellà, anglès i català. El document és fruit d’una àmplia anàlisi de la situació de la ciència oberta a Espanya durant els darrers 4 anys, quan hem corroborat un desconeixement notable entre els principals agents implicats, en especial, el personal investigador. Per aquest motiu, i també amb la voluntat d’afavorir una transició cap a la ciència oberta, hem elaborat unes recomanacions adreçades a l’administració pública que serveixin per avançar més ràpidament.

El document té una primera part on recopila els antecedents de ciència oberta internacionals, nacionals i el marc legal. La segona part presenta i detalla els cinc objectius: l’accés obert, les dades de recerca i l’avaluació de la ciència, més dos objectius de caràcter transversal: la formació i la gestió operativa del canvi.

Us animem a consultar-les i compartir-les.