Transició cap a la ciència oberta

El passat 22 de juny es va celebrar a la FIMA l’acte de tancament del projecte del Plan Estatal “Ciencia abierta en España: Una aproximación global para evaluar su grado de implementación” liderat pel Dr. Ernest Abadal. El projecte és el quart consecutiu finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, tot i que obre el focus en la ciència oberta, ja que els anteriors se centraven en l’accés obert. 

L’esdeveniment va tenir tres parts diferenciades. La conferència inaugural “Transition to Open Science, why and how” va anar a càrrec de Frank Miedema, vicerector de recerca a Utrecht University, i el va presentar i acompanyar Ignasi Labastida, delegat del rector per la ciència oberta i membre del projecte.

Miedema va compartir els problemes que ell percep en el sistema científic actual i va insistir en el fet que la societat està absent del cercle de la credibilitat, utilitzant el terme “visió realista de la ciència”. També va comentar que la ciència oberta, a nivell organitzatiu, ha de millorar la cultura acadèmica i la pràctica diària de la recerca, de la mateixa manera que el foment d’una conducta de recerca responsable, la integritat de la recerca a diversos nivells i la millora de la interacció amb la societat comportarà l’augment de l’impacte de la ciència.

A continuació, la primera taula rodona va comptar amb la participació dels Drs. Elias Sanz i Daniella Di Filippo, la Dra. Fernanda Peset, el Dr. Ernest Abadal i la Dra. Candela Ollé, encarregada de moderar la sessió i membre del projecte. A la sessió es van sintetitzar la metodologia, els resultats i els entregables dels projectes, fet que va permetre compartir aquells elements comuns i d’interès.

Sanz i Filippo van exposar els objectius i la metodologia del projecte “Diagnóstico de la Open Science en la Universidad Española e instrumentos para su transformación y mejora”, així com els principals resultats i els entregables lliurats -o pendents de realitzar-, mentre que Peset va destacar l’alt valor de les dades, així com la complexitat d’aprofitar-ne el potencial en el marc del projecte “Metodologías estables para evaluar y medir la calidad, interoperabilidad, blockchain y reutilización de los datos abiertos en el área agrícola”.

Per tancar aquesta primera sessió, Abadal va situar als assistents amb les darreres novetats legislatives vinculades amb la ciència oberta, va situar el projecte i l’equip que el fa possible, així com els objectius, la metodologia i part de la productivitat, de manera sintètica.

La segona taula rodona es va centrar exclusivament en els resultats del projecte, que ja es troba en la recta final de la pròrroga, donant veu als agents analitzats: bibliotecaris, investigadors, editors, vicerectors, així com les bones pràctiques identificades. La sessió va tenir un format dinàmic amb la presentació de la metodologia i els resultats, acompanyats amb una ronda de preguntes per part del moderador, el Dr. Alexandre López-Borrull. Les investigadores del projecte que van compartir les principals conclusions van ser les Dres. Aurora González Teruel; Remedios Melero; Anna Villarroya; Francisca Abad; Gema Santos i Candela Ollé.

En aquest sentit, es pot destacar l’exposat per González, en relació amb els factors facilitadors i les barreres en la transició a la ciència oberta. D’altra banda, Ollé va presentar l’enquesta on es va comprovar el grau de coneixement dels investigadors pel que fa a la ciència oberta i algunes de les pràctiques que tenen amb relació a la publicació en obert i la compartició de dades d’investigació. Així mateix, Melero va descriure les accions i el posicionament dels editors científics, a partir de les dades obtingudes en una enquesta.

Dins de la mateixa sessió, Abad va explicar la part de la recerca que havia implicat el grup d’interès format pels vicerectors i vicerectores, i com aquests havien de bregar amb la transició cap a la ciència oberta. Santos va descriure la capacitat de coordinació i compartició de coneixement de les biblioteques públiques, a la vegada que descrivia com nous serveis relacionats amb l’avaluació de la recerca serien oportuns, sobretot en un possible canvi del sistema. Finalment, Villarroya va exposar la compilació de bones pràctiques a múltiples nivells (institucions, grups de recerca, biblioteques) per afavorir el coneixement i el suport a la ciència oberta.

Podeu visionar l’esdeveniment sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=Izgi_wKa9CA&t=481s així com el programa de la jornada: https://opensciencespain.org/es/seminario-ciencia-abierta/

Imatge de Fernanda Peset.