La cOAlition S publica les seves recomanacions sobre l’accés obert a llibres acadèmics

Després de reconèixer que els llibres acadèmics són un important model de publicació que té característiques pròpies, la cOAlition S estableix aquestes recomanacions per a aprofundir en la implementació del Pla S.

Els llibres acadèmics, entre els quals s’inclouen monografies, capítols de llilbres, col·leccions editades, edicions crítiques i altres formes de publicació, són un important model de publicació acadèmica, especialment en Ciències Socials i Humanitats. En constatar que els llibres en accés obert són citats 2’4 vegades més i descarregats 10 vegades més que els llibres que no estan en accés obert, cOAlition S aprofundeix ara en la guia d’implementació del Pla S el qual recollia la necessitat de que per a finals del 2021 s’establiren els principis que aplicaven a monografies i capítols de llibres.

Les recomanacions són:

  1. Tots els llibres acadèmics basats en investigacions originals que han estat finançades directament per organitzacions que formen part de la cOAlition S haurien de ser en accés obert.
  2. Els autors o les seves institucions haurien de retindre els suficients drets de propietat intel·lectual per poder oferir els seus llibres en accés obert i permetre la seva reutilització.
  3. S’haurien de fer servir llicències Creative Commons per als llibres en accés obert.
  4. Qualsevol embargament sobre els llibres acadèmics en accés obert hauria de ser el més curt possible, i en cap cas excedir els 12 mesos.
  5. Els finançadors que formen part de la cOAlition S haurien de recolzar amb finançament els llibres open access mitjançant esquemes de finançament i models de negoci basats en acords transformatius.
Logo del Pla S. Plan S. Making full & immediate Open Access a reality

Per posar en pràctica totes estes recomanacions, la cOAlition S posa sobre la taula l’existència d’infraestructures com el Directory of Open Access Books, el OPEN OA books Toolkit i el treball al voltant de Investing in Open Access Books Network, que serviran de suport durant la fase d’implementació.

Més informació sobre les recomanacions per a la publicació de llibres acadèmics en accés obert.

Més informació sobre el Pla S i la guia d’implementació del Pla S.