Un nou informe de la Comissió Europea confirma l’avanç de la ciència oberta a la UE

La Comissió Europea ha publicat els resultats de monitorització del mandat d’accés obert en el marc de l’Horitzó 2020. Les dades que recull l’informe confirmen el ferm progrés de l’accés obert amb taxes que ja superen el 80%.

El darrer informe de monitorització de l’accés obert per a publicacions fruit dels projectes desenvolupats en el si de l’Horitzó 2020 confirma l’augment constant de l’open access en els últims anys, amb una taxa d’obertura del 86%.

Taula 3 de l'informe on es veu l'evolució de les taxes d'obertura dels articles dins del programa H2020.

Entre les troballes més interessants estan els càlculs mitjans de cost de les APCs o càrrecs per processament d’articles, que ronden els 2200€, les llicències Creative Commons, utilitzades quasi en la meitat dels articles amb diferents nivells de restricció, l’ús d’identificadors persistents en pràcticament tots els repositoris institucionals, així com el compliment de l’obligatorietat de dipòsit en accés obert en repositoris.

Pel que fa als punts a millorar, l’informe de la Comissió Europea destaca el baix compliment de dipòsit de les dades d’investigació en repositoris, que no arriba al 40% de les dades dipositades, i d’aquests només el 32% són accessibles.

La Comissió Europea confia en millorar aquestes dades en el nou Horitzó Europa, gràcies a les lliçons apreses que es desprenen de les dades analitzades a l’Horitzó 2020.

Més informació: https://ec.europa.eu/info/news/new-report-confirms-positive-momentum-eu-open-science-2021-sep-06_en