Seminari sobre la publicació en accés obert

La professora de la FIMA Asunción Esteve parla sobre la transició cap a l’accés obert des de les perspectives dels diferents stakeholders en el webinar “QMIPRI Open Seminar on Open Access to Scientific Publishing”.

L’accés obert implica lliure accés (no sotmès a subscripció) i minimitzar les restriccions d’ús dels articles que imposen les lleis de Copyright. Aquesta disminució es pot fer mitjançant les llicències Creative Commons (CC). Aquesta via a l’accés obert ha canviat el model de contractes de publicació en accés obert entre l’autor i l’editorial, en què hi ha dues clàusules principals: el dret exclusiu per publicar cedit a l’editorial i els drets d’ús dels articles per part del públic en general, en què s’apliquen les llicències CC.

La solució que proposa la professora Asunción Esteve per fomentar l’accés obert no és eliminar les lleis de Copyright, sinó trobar un equilibri entre les diferents parts interessades en la publicació científica, les quals són els organismes finançadors, les universitats i centres de recerca, els autors d’articles i les editorials de revistes científiques.

Actualment, les universitats i centres de recerca estan negociant amb les editorials de revistes científiques uns nous tipus de contractes, els quals se’ls pot anomenar “acords transformatius” o “read and publish agreements”. Aquests acords permeten a les institucions, pagant una subscripció, tenir accés tant per llegir com per publicar en accés obert a les revistes de l’editorial sense haver de pagar APC addicionals i, en un futur, aquests permetran que hi hagi més articles en accés obert si hi ha cada vegada més institucions que s’acullen a aquests acords. A més, hi haurà menys institucions orientades a la recerca que cancel·laran les seves subscripcions a les revistes, de la mateixa manera que apareixeran noves alternatives per a la publicació científica sense la necessitat de revistes.

Podeu accedir a la gravació del seminari aquí.